B2B SUPPORT

ANKETA

About

Želite da poslujete u skladu sa propisima i minimizirate rizik prilikom inspekcijskih kontrola?
Imate dilemu,problem ili pitanje vezano za svakodnevno poslovanje?
Provera i izveštaj o usklađenosti postojeće dokumentacije

"To je pre moglo.
Više ne može, samo nije imao ko da Vam kaže."

ANKETA

1. Pravnu dokumentaciju Vam je izradilo stručno lice sa iskustvom u privredi?

2. Pravne poslove u firmi Vam obavlja stručno lice?

3. Da li ste u potpunosti sigurni u validnost Vaše dokumentacije?

4. Da li ste potpunosti sigurni u pozitivan ishod eventualnog radnog spora?

5. Da li ste u potpunosti sigurni u pozitivan nalaz prilikom posete nadležnih inspekcija?

"Ukoliko ste na bar jedno od navedenih pitanja imali negativan odgovor, Vaša kompanija je izložena nepotrebnom riziku od značajnih finansijskih gubitaka kao i plaćanja visokih novčanih kazni."

On-line asistencija za brži i sigurniji biznis

About

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.