Dnevnice državnih službenika i nameštenika od sada 1.000 dinara

January 16, 2024 B2B Support

Dnevnice državnih službenika i nameštenika za službeni put u Srbiji će ubuduće biti 1.000 dinara. Dnevnice su sa 150 dinara povećane na 1.000 dinara kao rezultat pregovora vlasti s predstavnicima Sindikata uprave Srbije. Ta izmena je regulisana Uredbom o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, koju je potpisala predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić 28. decembra prošle godine. (U prilogu Uredba)

Uredba o izmeni Uredbe o naknadi troškova.

Izvor: sindikat.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.