Izmene zakona o PDV-u, najveće promene odnose se na e-fakture

November 10, 2022 B2B Support

U Nacrtu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), koji je objavljen na sajtu Ministarstva finansija, najveće izmene odnose se na primenu elektronskih faktura. Prema ovom Nacrtu, rok za predaju PDV prijave važi do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Predloženim izmenama se e-fakture koje se predaju u Sistem elektronskih faktura (SEF) mogu prihvatiti (od kupca, dobavljača) i nakon isteka meseca za koji važi ta faktura, ali najkasnije 15. u tom mesecu.

Do tog datuma se podnosi PDV prijava za prethodni mesec, podseća Darko Majstorović, direktor firme „Control 1“, koja se bavi poreskim kontrolama.

„Privrednici koji izdaju elektronske fakture mogu da izdaju e-fakturu i nakon isteka meseca, prema njegovom objašnjenju, a da ta faktura važi u tom mesecu, ali ne kasnije od 15. u narednom mesecu jer je to rok za podnošenje PDV prijave za prošli mesec“, kaže Majstorović.

Dopune ovog zakona su važne za privrednike jer u slučaju da rok nije produžen i da važi do kraja meseca kad se zatvara poslovni kalendar pravilo bi problem onim privrednicima koji zbog specifičnosti posla izdaju fakture neki dan kasnije od dana kad su prodali robu ili usluge.

Praktično bi to značilo da ako neko zadnjeg dana u mesecu proda neku robu morao bi istog dana da izda i račun što je tehnički nemoguće, pa se ovom dopunom zakona produžava rok do dana predaje PDV-a za taj mesec.

Sistem elektronskih faktura u privatnom sektoru treba da počne da se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

„Većina privrednika je protiv SEF-a jer su za ovaj sistem potrebni veći troškovi, uglavnom za softverska rešenja kao i povećan obim posla za knjigovodstveni sektor“, kaže Majstorović.

DA LI SE VLASNICIMA SOLARNIH PANELA PDV RAČUNA „PO ZAKONU“?

Izmene ovog Zakona, koje se takođe odnose na privredu, u članu 14. Zakona, tiču se vremena prometa dobara, a novi član odnosi se na poresku obavezu koja nastaje početkom prometa električne energije.

„Novi član odnosi se samo na promet električne energije gde se promet električne energije smatra dan izdavanja računa. Ove promene odnose se na sve privrednike koji su u sistemu PDV-a, u praksi neće biti promena, ali nije bilo ranije definisano zakonom“, kaže on.

Pored toga, promenjen je član 28. Zakona o PDV– u gde se dodaje da se pod računom kao računovodstvenom ispravom smatra i e- faktura koje je prihvaćena.

Ministarstvo finansija, takođe, je obavilo i Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, Nacrt o izmenama porezima na imovinu, zatim izmene o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Izvor: novaekonomija.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.