Tim studenata pomaže republičkim inspekcijama

January 12, 2021 B2B Support

U okviru UNDP projekta Pružanje podrške za uvođenje sistema e-Inspektor, grupa studenata je do sada unela čak 120 zakona, pravilnika i uredbi, 30 kontrolnih lista, i održala 60 obuka za 10 različitih inspekcija, nakon što su prošli obuke za korišćenje softvera i njegovo administriranje.

Ovaj projekat, koji će trajati do marta 2021. godine, obuhvata podršku u vidu pružanja pomoći republičkim inspekcijama za njihovo potpuno uključenje u rad softvera. Studenti angažovani na projektu intenzivno rade sa inspekcijama, kako bi im što više približili način rada, funkcionisanje platforme i prošli sve korake potrebne za potpuno savladavanje rada u e-Inspektoru.

Prva verzija softvera počela je sa radom u februaru 2019. godine u četiri inspekcije. Do maja iste godine korišćenju e-Inspektora pridružilo se 22, a do juna još 10 inspekcija u Republici Srbiji.

Izvor: inspektor.gov.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.