Priprema se plan za ukrupnjavanje inspekcija

September 22, 2020 B2B Support

Unapređenje sistema fiskalizacije kroz digitalizaciju, zakonsko regulisanje fleksibilnih oblika rada i uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, glavni su prioriteti za koje će Savez za fer konkurenciju u NALEDu zalagati kod nove vlade Srbije i na kojima će raditi u naredne dve godine, izjavio je danas novi predsednik Saveza Ivan Miletić.

Na sednici Saveza rečeno je da je među prioritetima i dalje unapređenje kontrolnog mehanizma inspekcijskog nadzora.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je cilj da se do 2022. izradi plan ukrupnjavanja inspekcija u 13-15 samoodrživih inspektorata, čime bi se povećala njihova autonomija i efikasnije koristili ljudski i materijalni resursi.

“Uvođenjem jedinstvenog elektronskog sistema eInspektor efikasnost je već značajno unapređena, a kroz ukrupnjavanje u samoodržive inspektorate mogli bi da dobijemo službe u rangu evropskih zemalja”, rekao je Ružić.

Podsetio je da je od marta uveden jedinstveni Kontakt centar, gde građani i privreda na jednom mestu mogu da prijave uočene nepravilnosti za bilo koju od 44 inspekcije.

“U prvih pet meseci upućeno je 6.400 poziva, a najviše zbog povećanja cena proizvoda, nezakonitih otkaza, neizdavanja računa”, rekao je Ružić.

On je najavio pokretanje nove kampanja “Uzmi račun i pobedi”, kako bi se podigla svest građana o važnosti suzbijanja sive ekonomije.

Na sednici Saveza za fer konkurenciju je istaknuto je da je ovo peta godina sprovođenja Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, a do uvođenja vanrednog stanja usvojeno je u potpunosti ili delimično 50 odsto mera predviđenih tim dokumentom.

Ocenjeno je da je u narednom periodu važno da se ubrzano radi na primeni preostalih mera, a kao prve su najavljene proširenje Zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika i fiskalna lutrija.

Savez za fer konkurenciju osnovan je kao prvo radno telo u NALEDu i prvi primer institucionalizovanog javno-privatnog dijaloga kroz vladinu stručnu grupu za suzbijanje sive ekonomije.

Izvor: inspektor.gov.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.