Šta će biti sa zaposlenima koji moraju u izolaciju – da li će im to biti plaćeno?

March 20, 2020 B2B Support

Svi koji u vanredno stanje budu kršili prava radnika biće sankcionisani, rekao je resorni ministar. Sindikati traže moratorujum

Problemi postoje, ne krijemo da će ih biti i u budućnosti, rekao je ministar rada Zoran Đorđević.

– Radimo sve što možemo za naše građane, ali privreda i život moraju da nastave dalje. Preduzimamo mere kada su u pitanju privrede i finansije, u cilju toga sa građani budu spokojni – rekao je on posle sednice Socijalno ekonomskog saveta.

Istakao je da se ne sedi skrštenih ruku, i da se donose mere.

Najviše pitanja je bilo vezano za radno pravo, dodao je ministar. Đorđević je istakao da je Vlada donela Uredbu i uputio je apel da se poštuju prava radnika.

– Ne samo da će nesavesni poslodavci odgovarati sada, već će biti obelodanjeni kad sve ovo prođe – rekao je on.

Kada je u pitanju Uredba, kako je rekao, svi bi trebalo da “radimo kao jedan” i da se poštuju prava radnika i u javnom i privatnom sektoru.

– Svi koji krše zakon će odogovarati – kaže ministar.

Iz Unije poslodavaca rekli su da postoje naznake da su neki poslodavci najavili otkaze, na šta će se posebno u narednom periodu obratiti pažnja, kako bi se to sprečilo.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić istakao je da se smanjila privredna aktivnost, ali tamo gde je pristina, moraju da se sprovedu dodatne mere zaštite.

– Preporuka je da sada proizvodimo što više možemo. Moramo da delujemo preventivno – rekao je on.

Predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković predlaže da se traži vrsta moratorijuma kako bi se odbranili radnici:

– Da se utiče na to da se ne dele otkazi na prve znake lošeg poslovanja – rekao je on.

Naveo je da su razgovarali o tome da se vode stalne projekcije o tome šta će biti ekonomske posledice krize. Kazao je da moramo da se pokažemo kao solidarno društvo, da ne treba pretiti otkazima i nuditi ljudima da rad od kuće sa platom od 70 odsto.

– Logično je da tražimo moratorijum na radno pravni status, da ljudima ne smanjujemo plate. Kako ćemo inače pokazati da smo solidarni – rekao je Stojiljković.

– Moramo voditi brigu o zaposlenima, i o penzionerima – rekao je Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. Prema njegovim rečima, postoji bojazan da se u narednom periodu uvedu određene “sankcije” prema zaposlenima.
– Ne sme se dozvoliti da ljudi u ovom kriznom periodu ostanu bez posla. To je neprihvatljivo – rekao je on.

 

Šta sa radnicima u izolaciji?

Socijalno ekonomski savet danas je raspravljao o merama i pravima radnika u vanrednom stanju. Resorni ministar govorio je i da se pričalo o tome koja su prava radnika u izolaciji.

– Što se tiče organizovanja rada poslodavaca, vlada je donela uredbu, kao što sam rekao. Uredba je vrlo jasna i precizna – rekao je Đorđević.

Takav rad je plaćen u istom iznosu kao u firmi (ako je firma organizovala posao van prostorija poslodavca), dodao je on.

Prema njegovim rečima, izolacija se posebno definište i to je zasad plaćeno odustustvo ili bolovanje.

Kako je rekao, radnici dobijaju potvrdu o tome da su u izolaciji i po sadašnjim propisima, oni su trenutno, ponavlja na plaćenom odsustvu.

Đorđević je istakao i je svaki poslodavac dužan da zaštiti svoje zaposlene, odnosno da im obezbedi adekvatnu zaštitnu opremu.

 

Šta piše u Uredbi?

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kojom se utvrđuje rad van prostorija i od kuće, uvodi zabranu službenih putovanja, i definiše obaveze o zaštiti zdravlja zaposlenih koju je Vlada Srbije donela 15. marta, objavljena je danas u Službenom glasniku.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, navodi se u Uredbi.

Kao oblici ovakvog rada navode se rad na daljinu i rad od kuće.

U Uredbi se navodi i da ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca „ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju”.
Rešenje obavezno mora sadržati trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog, a poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavaca.

Poslodavci čija je delatnost takva da nije moguć ovaj način organizovanja, dužan je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to tako da, ukoliko je to moguće, ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama kako bi što manji broj zaposlenih i drugih angažovanih lica obavljao istovremeno rad u jednoj prostoriji.

Obaveza ovakvog poslodavca je da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno video linkom, video pozivom ili na drugi takav način.

Uredba obavezuje poslodavca da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Poslodavci su Uredbom obavezani da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Za zaposlene i angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme, navodi se u Uredbi.

Izvor: Telegraf biznis

 

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.