Otvorena Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

February 9, 2023 B2B Support

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja utvrđen je Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Javna rasprava o Nacrtu zakona održava se u periodu od 9. februara do 1. marta 2023. godine.

Tekstovi Nacrta zakona biće predstavljeni na okruglim stolovima u sledećim gradovima:

– Novom Sadu, 10. februara 2023. godine, u periodu od 10,00 do 13,00 časova, ul. Narodnog fronta 10;
– Nišu, 20. februara 2023. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, ul. Dobrička 2;
– Beogradu, 21. februara 2023. godine u periodu od 10,00 do 13,00 časova, ul. Resavska 15.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari, dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adrеsu: rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-24, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca”.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom možete naći na sledećem linku: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-rad-i-zaposljavanje-0

Izvor: minrzs.gov.rs

SARADNJA

Kontaktirajte nas za više informacija
o svim uslugama koje nudimo.